Jämtland

Sven Olofsson ohh Brita Olofsdotter, Hallen 1766

Svea HR:s utslag med Bergs tingslags insända fällda rannsakning den 17 mars över Sven Olofsson och hans hustru Brita Olofsdotter i Hallen, vilka för det de emot sin far och svärfar Olof Svensson fällt smädande ord, blivit dömda i förmåga av 14 kapitlet 3 § missgärningsbalken.

Sonen Sven att avstraffas med 24 par spö, tre slag av paret och Brita Olofsdotter istället för 50 daler silvermynts böter, avstraffas med 16 dagars fängelse på vatten och bröd.

Därefter skall bägge inför Häradsrätten göra offentlig avbön för far och svärfar men ifrån det emot Sven Olofsson och hans hustru gjorde angivande, att ha slagit och skuffat Olof Svensson är de i brist av bevis, frikända.

Kgl. HR har låtit sig föreläsas av rannsakningen om målets beskaffenhet och prövandes rättvist tingsrättens utslag således att gilla. Det skall både Sven Olofsson såsom Brita Olofsdotter, vilka ej förmår att erlägga böterna för deras brott mot far och svärfar.

Det ska Sven Olofsson med 20 och Brita Olofsdotter med 16 dagars fängelse på vatten och bröd umgälla samt därefter inför tingsrätten göra offentlig avbön för Olof Svensson.
Stockholm den 7 maj 1766.

Enligt föregående Kgl. Majt:s och Svea HR:s utslag, är bonden Sven Olofsson och hans hustru Brita Olofsdotter, han med 20 dagars fängelse vid vatten och bröd från den 21 september till och med den 10 oktober.

Hon med 16 dagars fängelse även vid vatten och bröd från den 23 september till och med den 8 oktober 1766, behörigen avstraffade som härmed intygas av Frösö fångshus.
Jonas Renström, kronolänsman och vaktmästare.

Avbön är för sig gången den 26 november 1766 å laga ting med Bergs tingslag, betygas på ämbetets vägnar, Jonas von Engerström.

Västernorrlands läns landskansli DIIa:2 bild 620.