Etikett14 dagars fängelse

Drängen Jöns Jönsson, Oviken 1799

Svea HR:s utslag med Ovikens tingslags insända fällda rannsakning den 17 september över drängen Jöns Jönsson från Bugården, vilken tingsrätten ansett övertygad att den 8 i samma månad hade på en äng där han träffat...

Borgaren Lars Högberg, Söderhamn 1733

Kgl. HR har av de i detta mål hållna rannsakningen om dess beskaffenhet hur Högberg uti en av honom själv skriven och genom det tjänstegossen Jonas vid sina 14 år, till fadern Mickel Kock, sände en sedel och har...