Etikett2:a resan lägersmål

Brita Danielsdotter, Bjuråker 1724

Extrakt av häradsrättens protokoll hållit i Bjuråker den 16 december 1724.   Både genom konsistoriet i Härnösand genom dess brev den 26 augusti 1724 och kyrkoherden Steckzenius brev daterat den 26 september, med Brita...