Etikett2:a resan stöld

Drängen Nathanael Eriksson, Umeå 1799

En insänd rannsakning och fälld dom ifrån Nordingrå Tingsrätt den 21 december 1798 över drängen Nathanael Eriksson ifrån Stöcksjö, vilken tidigare har varit straffad för inbrottsstöld. Söndagen den 25 november har han...

Finnen Mats Markusson, Arbrå 1698

Ifrån Hälsinglands södra kontrakt och Mo tingslag inkommen rannsakning och dom av den 25 juli 1698 över finnen Mattes Markusson på Hälsan i Arbrå socken, vilken för begången tjuvnad varit anklagad given i Stockholm den...