Etikett38 par spö

Drängen Nathanael Eriksson, Umeå 1799

En insänd rannsakning och fälld dom ifrån Nordingrå Tingsrätt den 21 december 1798 över drängen Nathanael Eriksson ifrån Stöcksjö, vilken tidigare har varit straffad för inbrottsstöld. Söndagen den 25 november har han...