Etikett3:e resan fickstöld

Drängen Per Andersson, Sollefteå 1787

En hållen urtima ting fällda utslag med Sollefteå sockens tingslag den 26 april över drängen Per Andersson Skedom vilken två gånger för stöld ur andras fickor dömd och straffad, åter blivit förvunnen. Inte endast att...