Etikett5 gatlopp

Bonden Anders Andersson, Österfärnebo 1704

En rannsakning och dom ifrån Färnebo härad över bonden Anders Andersson i Siktesbo och Färnebo socken som är anklagad av länsman Anders Ekebohm. Han skall ha knuffat och slagit sin far och mor, Anders Bengtsson och...