Etikett7 gatlopp

Drängen Erik Hindersson Berg, Alsen 1726

Vid ett extraordinarie ting uti Kösta och Alsen med Offerdals tingslag insänd rannsakning och dom över drängen Erik Hindersson Berg, vilken för begången hustjuvnad är dömd till döden av Häradsrätten efter...

Dragonen Sven Fürstenberg, Berg 1731

En insänd rannsakning och dom vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november över dragon Sven Fürstenberg som är dömd till döden av Tingsrätten för det han har skuffat och illa hanterat sin svärmor...