Etikett8 dagars fängelse

Olof Göransson, Själevad 1734

En rannsakning med tingsrätten den 28 november fällda dom över Olof Göransson i Flärke, 23 år gammal, vilken för det han slagit sin styvsvärfar Johan Pehrsson till döds, samt bekände sig ha begått tidelag, är i kraft av...

Förra dragonen Jöns Roth, Ström 1799

Hammerdals tingsrätt fällda utslag den 23 februari över förre dragonen Jöns Roth, vilken för det han en idag i december 1795 med avskedade trumslagaren Johan Fjällman åkt tillsammans ifrån gästgivargården i Näset till...

Finskan Anna Johansdotter, Forsa 1734

Vid ordinarie ting med allmogen av Tuna tingslag i februari och augusti månader förra året och av häradshövdingen Johan Engelbrecht Grevesmöhlen insänd rannsakning och fälld dom över finska hustrun Anna Johansdotter som...

Drängen Elias Eliasson, Sidensjö 1736

En insänd rannsakning och dom över Elias Eliasson ifrån Nyland Sidensjö socken, som för det han skall ha kommit berusad till kyrkan och där gjort förargelse. Han är av Tingsrätten efter Kgl. Förordningen av den 22...