EtikettAvrymt från torpstället till Nya Sverige

Finnen Mats Pålsson, Torp 1664

Landsfiskalen Johan Eriksson Huss framträdde för rätten och gav tillkänna huruledes finnen Mats Pålsson vid Mörtsjön har efter Kgl. Majt:s brev och efter frihetsåren dragit ifrån dess torpställe på Ångeskogen och till...