EtikettBefriad från dödsstraff

Jon Andersson, Lillhärdal 1690

En rannsakning och dom ifrån Lillhärdals Tingsrätt över en Jon Andersson i Sunnanå, som är anklagad att ha slagit sin ålderstigna och vanföra far, Anders Jonsson om sin 80 år. När Jon Andersson en och annan gång men...

Finnen Mats Markusson, Arbrå 1698

Ifrån Hälsinglands södra kontrakt och Mo tingslag inkommen rannsakning och dom av den 25 juli 1698 över finnen Mattes Markusson på Hälsan i Arbrå socken, vilken för begången tjuvnad varit anklagad given i Stockholm den...