EtikettBegravd utan ceremonier

Dragonen Olof Myre, Brunflo 1709

Det har den Kgl. Rätten låtit sig föredra en insänd rannsakning och dom ifrån Jämtland och Brunflo socken av den 17 innevarande månad, över dragonen över Jämtlands Livkompani, Olof Myre, vilken befanns vara omkommen uti...