EtikettDödsstraff

Olof Göransson, Själevad 1734

En rannsakning med tingsrätten den 28 november fällda dom över Olof Göransson i Flärke, 23 år gammal, vilken för det han slagit sin styvsvärfar Johan Pehrsson till döds, samt bekände sig ha begått tidelag, är i kraft av...

Finska soldaten Johan Piquet, Gävle 1731

Genom brev av den 1 juli har herr greven, Generalmajoren och Landshövdingen hos Kgl. HR förfrågat sig om den finska soldaten Johan Piquet, som vid Ockelbo ting varit till förhör angående ett begånget lägersmål med...