EtikettDråp

Bonde och ryttaren Olof Eriksson, Brunflo 1725

En vid ett extra ordinarie hållet ting med allmogen av Brunflo socken den 19 maj insänd rannsakning och dom över bonden och ryttaren Olof Eriksson i Odensala, vilken med ett trästop som han uti vredesmod kastade mot sin...

Nils Olofsson, Hedesunda 1643

En rannsakning från Hedesunda socken över Nils Olofsson i Gammelsäll som har skjutit ihjäl Hans Andersson. I Rannsakningen berättas att Hans Andersson skall ha våldtagit Nils Olofssons syster Brita. Dråparen Nils är...

Kolaren Jakob Eriksson, Valbo 1697

På dem ifrån Hille och Valbo socknars tingslag inkomna rannsakningar och domar över kolaren Jakob Eriksson vid Harnäs bruk, som är anklagad för det han för mer än 20 år sedan rymt ifrån sin hustru Kerstin Andersdotter i...

Beata Heiligtag, Gävle 1774

Utslag på Kämnärsrättens början och med avslutande av Rådhusrättens rannsakning i Gävle den 4 juli över avlidne provinsialläkaren Benjamin Heiligtags ogifta dotter, Beata 24 år gammal, för det hon dränkt hovslagaren...