EtikettEnkelt hor

Förra gifta soldaten Johan Jonsson, Ovansjö 1631

Vice befallningsmannen Jon Skog kärade till förra soldaten Johan Jonsson, att han är en laggift karl och sedan på två åtskilliga tider först lockat med sig här ifrån en knektänka, hu Kerstin, barnfödd i Ljusdal i...