EtikettFörsök till självmord

Jon Persson, Hanebo 1714

En rannsakning från ordinarie tinget med allmogen av Segersta tingslag den 6 december 1714 över bonden Jon Persson i Västansjö. Hade blivit anklagad av länsman Abraham Astner och efter vittnens berättelse samt eget...