EtikettFrikänd

Drängen Björn Persson, Häggdånger 1721

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Säbrå pastrorat den 15 september insända rannsakning och dom över drängen Björn Persson ifrån Skedom. Han har blivit anklagad av länsman Lars Wikman, att på...

Drängen Per Persson, Bjuråker 1794

Upplästes en av Delsbo häradsrätts insända rannsakning av den 17 april angående bondens Jon Jonssons dotter, Sigrid, 24 år gammal, i Berge och Bjuråkers socken, natten emellan den 25 och 26 oktober 1793, blivit mördad i...

Drängen Mats Pålsson, Älvros 1720

En vid ordinarie tinget med Svegs Tingslag den 30 mars över drängen Mats Pålsson ifrån Älvros som blivit ställd för rätta och anklagad för att han hade tagit något sockerbröd som efter Höga Överhetens befallning varit...

Bröderna Måns och Per Eriksson, Nora 1736

En vid två ordinarie ting med Nora tingslags hållna fällda rannsakning över bröderna Måns och Per Eriksson i Utvik, vilka har blivit misstänkta för köttsligt umgänge med ogifta Kerstin Eriksdotter. De är förklarade...