EtikettFull mansbot

Bonde och ryttaren Olof Eriksson, Brunflo 1725

En vid ett extra ordinarie hållet ting med allmogen av Brunflo socken den 19 maj insänd rannsakning och dom över bonden och ryttaren Olof Eriksson i Odensala, vilken med ett trästop som han uti vredesmod kastade mot sin...