EtikettFunnen död

Dragonen Olof Tresk, Håsjö 1701

Kgl. Rättens resolution ifrån Ragundas pastorats inkomna rannsakning och dom av den 2 och 3 september 1701 över dragonen Olof Tresk i Håsjö, som är igenfunnen uti en sjö nedanför gården. Såsom av den hållna...

Dragonen Olof Myre, Brunflo 1709

Det har den Kgl. Rätten låtit sig föredra en insänd rannsakning och dom ifrån Jämtland och Brunflo socken av den 17 innevarande månad, över dragonen över Jämtlands Livkompani, Olof Myre, vilken befanns vara omkommen uti...