EtikettFyll i kyrkan

Drängen Elias Eliasson, Sidensjö 1736

En insänd rannsakning och dom över Elias Eliasson ifrån Nyland Sidensjö socken, som för det han skall ha kommit berusad till kyrkan och där gjort förargelse. Han är av Tingsrätten efter Kgl. Förordningen av den 22...