EtikettGatlopp

Olof Könberg, Bjärtrå 1729

En insänd rannsakning vid ordinarie tinget med allmogen av Nora och Gudmundrå pastorater den 6 september över Olof Könberg, vilken för kyrkstöld är efter 3 § uti Kgl. Straffordningen dömd till döden. Kgl. HR har lått...

Bonde och ryttaren Olof Eriksson, Brunflo 1725

En vid ett extra ordinarie hållet ting med allmogen av Brunflo socken den 19 maj insänd rannsakning och dom över bonden och ryttaren Olof Eriksson i Odensala, vilken med ett trästop som han uti vredesmod kastade mot sin...

Olof Danielsson, Torp 1704

En rannsakning och dom från tinget hållet i Torp den 14 december 1703 över Olof Danielsson i Rogsta, gift och 25 år gammal, har kommit i rykte att för 3 eller 4 år sedan har haft tidelag med sin grannes, Samuel Larsson...

Dalkarlen Olof Andersson, Alfta och Ovanåker 1677

En inkommen berättelse angående dalkarlen Olof Andersson vilken vid hållna rannsakningen från Alfta och Ovanåkers socknar bekänt att han har gett drängen Lars Mickelsson en örfil. Han föll till marken och stötte med ett...