EtikettHalsjärn ett halvt år

Drängen Hans Nilsson, Alnö 1677

En extra ordinarie rannsakning från Sköns tingslag och Alnö sockenstuga över drängen Hans Nilsson om sina 17 år, som frivilligt bekänt att han för 11 år sedan haft att beställa [hålla på att syssla med] med en flicka om...