EtikettHårt agande

Soldaten Bengt Larsson ohh, Ovansjö 1698

En inkommen rannsakning och dom från ordinarie tinget hållit med Torsåkers och Ovansjö socknar av den 22 mars över soldaten Bengt Larsson och hans hustru, som har kommit i allmänt rykte vara vållande till flickan Barbro...