EtikettHemgång

Fänrik Johan Andersson, Delsbo 1651

En dom ifrån Delsbo socken över en fänrik Johan Andersson Handfast som har gått ifrån sitt hus där han bodde, till en korpral Torbjörn Jonsson och överfallit honom med hugg och slag i sängen där han låg och sov. Gav...