EtikettKyrkstöld

Olof Könberg, Bjärtrå 1729

En insänd rannsakning vid ordinarie tinget med allmogen av Nora och Gudmundrå pastorater den 6 september över Olof Könberg, vilken för kyrkstöld är efter 3 § uti Kgl. Straffordningen dömd till döden. Kgl. HR har lått...

Klockaren Per Nilsson, Nordingrå 1698

Rättens resolution på Nordingrås sockens tingslag inkommen rannsakning och dom över klockaren Per Nilsson som är anklagad för kyrkstöld. Kgl. Rätten befinner av den här över hållna rannsakningen, hur denne klockare, Per...

Klockaren Lars Olofsson, Gudmundrå 1714

Vid extra ordinarie tingen i Gudmundrå socken den 26 och 27 juli och i Veda gästgivaregård den 20 augusti 1714 och en insänd rannsakning och dom av ytterligare undersökning av den 4 december 1713, hur klockaren Lars...

Klockaren Johan Olofsson, Nordingrå 1729

En resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Nordingrå pastorat hållen den 17 mars, fällda dom över klockaren i Nordingrå församling, Johan Olofsson, som för kyrkstöld enligt 1653 års straffordnings 3 § är dömd...