EtikettLivstids fängelse

Drängen Abraham Eriksson, Graninge bruk 1730

En vid allmogen av Sollefteå och Resele socknars hållna rannsakning med tingsrätten den 18 oktober över unga drängen Abraham Eriksson från Graninge bruk som efter egen bekännelse har begått tidelag och är dömd till...

Lappen Per Klementsson, Åsele 1698

En inkommen rannsakning och dom från Söderhamn av den 27 maj 1698 över lappen Per Klementsson, vilken är anklagad för falskt myntande. Lappen Per Klementsson, gift man om 40 år, barnfödd i Anundsjö socken, Ångermanland...

Drängen Per Andersson, Sollefteå 1787

En hållen urtima ting fällda utslag med Sollefteå sockens tingslag den 26 april över drängen Per Andersson Skedom vilken två gånger för stöld ur andras fickor dömd och straffad, åter blivit förvunnen. Inte endast att...

Drängen Anders Hansson, Nordingrå 1796

Av Nordingrå häradsrätt hållen rannsakning den 3 november 1796 över drängen Anders Hansson i Lidböle som är överbevisad att han har dels med, dels utan inbrott, stulit penningar och persedlar till ett sammanräknat...

Drängen Anders Andersson, Sollefteå 1787

En hållen urtima ting fällda utslag med Sollefteå sockens tingslag den 26 april över drängen Anders Andersson från Skedom vilken en gång tidigare blivit fälld och straffad för snatteri och 3 resor för fickstöld, åter...

Beata Heiligtag, Gävle 1774

Utslag på Kämnärsrättens början och med avslutande av Rådhusrättens rannsakning i Gävle den 4 juli över avlidne provinsialläkaren Benjamin Heiligtags ogifta dotter, Beata 24 år gammal, för det hon dränkt hovslagaren...