EtikettMarstrands fästning 6 år

Olof Könberg, Bjärtrå 1729

En insänd rannsakning vid ordinarie tinget med allmogen av Nora och Gudmundrå pastorater den 6 september över Olof Könberg, vilken för kyrkstöld är efter 3 § uti Kgl. Straffordningen dömd till döden. Kgl. HR har lått...