EtikettMisskött ämbete

Komminister Martinus O. Meijerus, Nora 1694

Upplästes ett supplikat som Mårten Meijerus ingett hos Hans Kgl. Maj:t andragandes hur han olyckligen måste för 10 år (1684) sedan råkat i en ”action” (handling, gärning, åtgörande) med sin kyrkoherde och blev...

Kaplanen Jonas Stadenius, Helgum 1733

Vid åtskilliga ordinarie ting med allmogen av Ramsele pastorat och av häradshövdingen Erik Teet insända rannsakning med Tingsrättens fällda dom den 9 oktober över kaplanen Jonas Stadenius som blivit angiven att annandag...