EtikettMisstänkt slagsmål

Drängen Björn Persson, Häggdånger 1721

Kgl. Rättens resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Säbrå pastrorat den 15 september insända rannsakning och dom över drängen Björn Persson ifrån Skedom. Han har blivit anklagad av länsman Lars Wikman, att på...