EtikettOkvädesord utan grund

Olof Matsson Post, Nordingrå 1658

En rannsakning och dom ifrån Landstinget i Ångermanland över Olof Matsson Post som har beskyllt Prosten och Kyrkoherden i Nordingrå, Mäster Nils, för att ha försnillat sin Tull från Kronan, och för övrigt inte förstått...