EtikettOljud i kyrkan

Lappen Göran Göransson, Stigsjö 1784

Svea Hovrätts utslag på en av Säbrå tingsrätt hållen insänd rannsakning den 5 april fällda utslag över lappmannen Göran Göransson i Öje, vilken för det han drucken uti kyrkan sig infunnit och därstädes gjort oljud och...