EtikettRymt från sin hustru

Kolaren Jakob Eriksson, Valbo 1697

På dem ifrån Hille och Valbo socknars tingslag inkomna rannsakningar och domar över kolaren Jakob Eriksson vid Harnäs bruk, som är anklagad för det han för mer än 20 år sedan rymt ifrån sin hustru Kerstin Andersdotter i...