EtikettSabbatsbrott

Lars Nilsson, Undersåker 1729

En insänd rannsakning vid förra hållna ordinarie hösttinget med Undersåkers Härad och insänd rannsakning och dom över Lars Nilsson i Överåker som om en söndag efter Herrens Nattvard, har under fylleri och dryckenskap...