EtikettSidvördad mot föräldrar

Jon Andersson, Lillhärdal 1690

En rannsakning och dom ifrån Lillhärdals Tingsrätt över en Jon Andersson i Sunnanå, som är anklagad att ha slagit sin ålderstigna och vanföra far, Anders Jonsson om sin 80 år. När Jon Andersson en och annan gång men...

Drängen Lars Olofsson, Valbo 1761

Såsom mig kommit i erfarenhet att gifta drängen Lars Olofsson uti Ösen och Valbo socken, skall genom av sina föräldrar alldeles lösgiven för olydnad, vilket är skedd den 26 april uti prästens och hela församlingens...