EtikettSidvördnad

Dragonen Sven Fürstenberg, Berg 1731

En insänd rannsakning och dom vid ordinarie tinget med allmogen av Bergs tingslag uti november över dragon Sven Fürstenberg som är dömd till döden av Tingsrätten för det han har skuffat och illa hanterat sin svärmor...

Borgaren Lars Högberg, Söderhamn 1733

Kgl. HR har av de i detta mål hållna rannsakningen om dess beskaffenhet hur Högberg uti en av honom själv skriven och genom det tjänstegossen Jonas vid sina 14 år, till fadern Mickel Kock, sände en sedel och har...

Bonden Olof Olofsson, Hille 1721

Resolution vid ordinarie tinget med allmogen av Hille och Valbo socknar den 17 och 23 juli oktober insända rannsakning och dom över bonden Per Olofsson i Oppala, vilken för det han skall ha slagit sin mor, hustru...

Bonden Olof Larsson, Alfta 1736

En vid två ordinarie ting med allmogen av Alfta och Ovanåkers socknar insänd rannsakning med Häradsrättens fällda dom den 16 oktober förra året över skattebonden Olof Larsson i Långhed, som blivit angiven att ha slagit...

Bonden Anders Andersson, Österfärnebo 1704

En rannsakning och dom ifrån Färnebo härad över bonden Anders Andersson i Siktesbo och Färnebo socken som är anklagad av länsman Anders Ekebohm. Han skall ha knuffat och slagit sin far och mor, Anders Bengtsson och...