EtikettSlagsmål i kyrkan

Båtsman Johan Geting, Härnösand 1726

En ifrån Härnösands Rådhusrätt rannsakning och fälld dom den 18 april över kronobåtsman Johan Geting, vilken blivit anklagad att under Högmässan i kyrkan den 11 i samma månad, med ondska fattat Isak Johansson från Solum...