EtikettSmädat överheten

Gästgivaren Olof Andersson, Valbo 1704

En rannsakning och dom ifrån ordinarie tinget hållit den 16 februari 1704 med Valbo och Hille socknar över gästgivaren Olof Andersson i Bäck som varit anklagad för att han söndagen för Thomasmässodagen Anno 1703 i...