EtikettSmädelse mot kyrkan

Finskan Anna Johansdotter, Forsa 1734

Vid ordinarie ting med allmogen av Tuna tingslag i februari och augusti månader förra året och av häradshövdingen Johan Engelbrecht Grevesmöhlen insänd rannsakning och fälld dom över finska hustrun Anna Johansdotter som...