EtikettSmädelse mot kyrkoherde

Bonden Per Sjulsson, Högsjö 1654

Herr Elias i Högsjö anklagade Per Sjulsson i Norrutansjö då han förra hösten när de kom ut från kyrkan och i sockenstugan hade sagt att herr Elias ”tager av Een part Smörgås” och gett dem lov att vara hemma från kyrkan...

Finskan Anna Johansdotter, Forsa 1734

Vid ordinarie ting med allmogen av Tuna tingslag i februari och augusti månader förra året och av häradshövdingen Johan Engelbrecht Grevesmöhlen insänd rannsakning och fälld dom över finska hustrun Anna Johansdotter som...