EtikettSpöstraff

Norska karlen Erik Nilsson, Bollnäs 1736

Vid ett extra ordinarie ting hållen i Bollnäs socken med tingsrättens fällda dom den 15 januari över norska karlen Erik Nilsson, som för det han har skuffat och hårdragit sin husbonde, regementspastorn Lars Landgren, är...