EtikettStöld

Soldaten Mickel Bengtsson, Färila 1652

En dom ifrån Färila socken över en soldat Mickel Bengtsson som har stulit 13 alnar flor ifrån hudiksvallsborgaren Anders Eriksson. Allt värderades för 5 daler och 6 2/3 öre silvermynt och samma tjuvnad har en Knut...

Dalkarlen Olof Andersson, Alfta och Ovanåker 1677

En inkommen berättelse angående dalkarlen Olof Andersson vilken vid hållna rannsakningen från Alfta och Ovanåkers socknar bekänt att han har gett drängen Lars Mickelsson en örfil. Han föll till marken och stötte med ett...

Nils Persson, Arnäs 1650

En dom ifrån Arnäs över Nils Persson i Landsjö, som har stulit en tunna salt, värderat för 5 daler silvermynt, ifrån Nils Eriksson i Lunne. Resolution: Nils skall ge målsäganden sitt igen och sedan böta tre gånger så...

Kolaren Jakob Eriksson, Valbo 1697

På dem ifrån Hille och Valbo socknars tingslag inkomna rannsakningar och domar över kolaren Jakob Eriksson vid Harnäs bruk, som är anklagad för det han för mer än 20 år sedan rymt ifrån sin hustru Kerstin Andersdotter i...

Förra dragonen Jöns Roth, Ström 1799

Hammerdals tingsrätt fällda utslag den 23 februari över förre dragonen Jöns Roth, vilken för det han en idag i december 1795 med avskedade trumslagaren Johan Fjällman åkt tillsammans ifrån gästgivargården i Näset till...

Drängen Mats Pålsson, Älvros 1720

En vid ordinarie tinget med Svegs Tingslag den 30 mars över drängen Mats Pålsson ifrån Älvros som blivit ställd för rätta och anklagad för att han hade tagit något sockerbröd som efter Höga Överhetens befallning varit...

Drängen Lars Olofsson och pigan Malin 1671

En dom från Medelpad över en dräng benämnd Lars Olofsson och en piga benämnd Malin som har stulit åtskilliga persedlar från sin husbonde Daniel Bertilsson värderade för 31 daler och 20 öre. Ett parti gods är som Malin...

Bonden Olof Persson, Lit 1721

En tid efter annan hållen och insänd rannsakning vid ordinarie tingen vid Lits pastorat och av häradshövdingen Haqvin Stridsberg med tingsrättens fällda dom den 17 februari 1719 över bonden Olof Persson i Kläppa vilken...

Bonden Jakob Månsson, Mo 1651

En dom ifrån Mo socken över bonden Jakob Månsson som har stulit ifrån kyrkoherden herr Lars Magni till 6 daler silvermynts värde. Dessutom har han erhållit brandstod av några socknar ovetandes för hustru Brita i Florbyn...