EtikettTidelag

Drängen Jon Svensson, Harmånger 1721

Kgl. Rättens resolution på ett extraordinarie ting i Harmångers socken och Vattlång, vilken blivit anklagad för att ha begått tidelag med ett sto. Tingsrätten har dömt honom efter Guds lag och det 14 kap. Högmålsbalken...

Drängen Abraham Eriksson, Graninge bruk 1730

En vid allmogen av Sollefteå och Resele socknars hållna rannsakning med tingsrätten den 18 oktober över unga drängen Abraham Eriksson från Graninge bruk som efter egen bekännelse har begått tidelag och är dömd till...

Olof Göransson, Själevad 1734

En rannsakning med tingsrätten den 28 november fällda dom över Olof Göransson i Flärke, 23 år gammal, vilken för det han slagit sin styvsvärfar Johan Pehrsson till döds, samt bekände sig ha begått tidelag, är i kraft av...