EtikettTvegifte

Finska soldaten Johan Piquet, Gävle 1731

Genom brev av den 1 juli har herr greven, Generalmajoren och Landshövdingen hos Kgl. HR förfrågat sig om den finska soldaten Johan Piquet, som vid Ockelbo ting varit till förhör angående ett begånget lägersmål med...