EtikettUteblivande från gudstjänst

Drängen Erik Eriksson, Sollefteå 1722

Drängen Erik Eriksson i Hakesta angavs för det han annandag jul hade rest förbi Multrå kyrka då han berättades varit berusad. Han ursäktade sig med att han hade för avsikt att att åka till Resele denna gång och tänkte...