EtikettVållande till annans död

Dalkarlen Olof Andersson, Alfta och Ovanåker 1677

En inkommen berättelse angående dalkarlen Olof Andersson vilken vid hållna rannsakningen från Alfta och Ovanåkers socknar bekänt att han har gett drängen Lars Mickelsson en örfil. Han föll till marken och stötte med ett...

Drängen Jöns Jönsson, Oviken 1799

Svea HR:s utslag med Ovikens tingslags insända fällda rannsakning den 17 september över drängen Jöns Jönsson från Bugården, vilken tingsrätten ansett övertygad att den 8 i samma månad hade på en äng där han träffat...

Drängen Daniel Larsson, Säbrå 1721

En insänd rannsakning och dom över drängen Daniel Larsson i Näs, vilken blivit angiven att ha varit vållande till drängen Lars Erikssons död, varför tingsrätten dömt honom efter det 2 kapitlet dråpmålsbalken med...