EtikettVanära

Borgaren Olof Nilsson Book, Gävle 1655

Kom för Rätten tullskrivaren Andreas Bergius och beklagade sig över en stadens borgare, Olof Nilsson Book, vilken har överfallit honom och illa skamfärat (vanärat) med en kniv då han tillika med de andra tullknektarna...