Tiggarlappen Jöns Jonsson, Färila-Järvsö 1712

Ett vid extra ordinarie ting uti Ljusdals tingslag, Hälsinglands norra kontrakt, den 30 april samt 1 maj sistledne av häradshövdingen välb:de Petter Jansonius hållen och insänd rannsakning befunnit, hurusom en tiggarelapp, Jöns Jonsson benämnd, blivit funnen döder hängande uti ett träd på åsen emellan Färila och Järvsö socknar, vilken våldsamma gärning han på sig själv förledne höst verkställt.

Och allt sedan på förber:de ställe hängt och som vid rannsakningen är funnit att denne lapp haft sitt fulla förstånd och ej varit avvita, utan mycket begiven på fylleri.

Så har häradsrätten dömt att dess döda kropp skall nertagas av skarprättaren och föras till skogs och grävas ner, vilket häradsrätten i detta mål fällda utslag är såsom på lag och goda skäl grundat.

Alldenstund Kgl rätten funnit rättvist att gilla och stadfästa.

Stockholm den 19 maj 1712.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:14 bild 189.