Västernorrland

Tilltänkta bruden fick kalla fötter, Sollefteå 1799

Kyrkoherden Hasselhun i Sollefteå, anmälde trolovningsskillnad mellan bonden Erik Hansson i Nordsjö och pigan Märta Andersdotter i Nyland, Ramsele, med förmälan, att sedan lysning blivit avkunnad tre gånger till deras tilltänkta äktenskap, har en kallsinnighet uppkommit hos Märta.

Genom erhållna föreställningar, har det inte kunnat förmås till äktenskapets fullbordande, från vars yrkande Erik Hansson vid sådant förhållande, jämväl frivilligt avstått.

Det finns ingen anledning att misstänka dessa fästehjon för att blivit hävdad (haft samlag med), vilket även styrktes med en av deras tre grannar, genom Hasselhuns insända betyg till Konsistoriet.

Och som fästehjonen om trolovningsskillnad ansåg att det inte gjort sig misstänkta för mellankommen hävd, så fann Konsistoriet för skäligt, till följe av Giftermålsbalkens 18 kap. 4 § att bifalla den sökta trolovningsskillnaden.

Domkapitlet i Härnösand, AIa:24, 21/8 1799, bild 182.