Gävleborg

Tjuven Anders Gyntesson, Bergsjö 1682

En rannsakning och dom ifrån Bergsjö socken över tjuven Anders Gyntesson, vilken år 1681 års vår- och höstting samt 1682 års sommarting är anklagad för stöld.

Han har från flera personer vid olika tillfällen bortstulit åtskilliga varor till ett värde av 35 daler 2/3 skillingar silvermynt. Det mesta han hade återställt.

Anders har också den 6 april 1668 löpt 2 gatlopp i Hudiksvall för tjuvnad och blivit tingförd en annan gång för snatteril, vilket han också bekänner med tårar.

Han beklagar hur han en och annan tid emot sin vilja blivit bedragen till sådan synd och bedja högligen om nåd denna gång.

Församlingen i Bergsjö fäller en ödmjuk förbön för honom.

Häradsrätten dömer Anders Gyntesson ifrån livet efter straffordningen av år 1650.

Resolution:

Anders Gyntesson skall vanartigen till skräck och sig själv till varnagel plikta med 9 skarpa gatlopp och med allvarsam förmaning att hädanefter bättra sig, så kärt honom är att undvika livsstraffet.

Stockholm den 8 september 1682.

Gävleborgs läns kandskansli DIIa:6 bild 243.