Tjuven Erik Jönsson, Valbo 1651

En rannsakning ifrån Valbo sockenstuga över den grova tjuven Erik Jönsson, som tidigare är dömd för tjuveri men är benådad av den Kgl. Rätten.

Strax där efter hade han på nytt stulit åtskilliga persedlar ifrån åtskilliga, vilka icke är värderade.

Fasttagen och satt i fängelse där han brutit sig ur och sedan åter på nytt tillika med två andra, en båtsman Erik Wargh och en gammal tiggare Per i Svartskogen har stulit åtskilliga persedlar.

Dessa är heller inte värderade såsom en häst och ett sto som de fört det stulna på, som av Häradsrannsakningen är att se.

Resolution:

Erik kan icke benådas utan skall androm till sky och varnagel upphängas.

Erik Wargh och Per i Svartskogen skall lagföras och dömas och domen sändas till Kgl. Rätten.

Stockholm den 24 december 1651.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:2 bild 103.